OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej informuje, iż na podstawie paragrafu 5 ust. 6  pkt 1) Załącznika nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej Nr 99/2021 z dnia 29.07.2021r., unieważnia postępowanie konkursowe w zakresie Pakietu 1 pkt 1, 2 i 3 oraz Pakietu 2 pkt 2 i 3 na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz na podstawie paragrafu 5 ust. 6  pkt 4) Załącznika nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej Nr 99/2021 z dnia 29.07.2021r., unieważnia postępowanie konkursowe w zakresie Pakietu 2 pkt 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Dyrektor                                
Szpitala Wojewódzkiego                  
w Bielsku-Białej                        
Sabina Bigos-Jaworowska