Zaproszenie do składania ofert

Dostawa i montaż aparatu KTG z funkcją analizy komputerowej oraz telemetrią płodową dla Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej