Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 112/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej z dnia 26.08.2021r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 3 złożonymi na w/w konkurs ofertami. 

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

Lp.

Oferent

Zakres

1.

MIŁOSZ  ZBROSZCZYK

ul. Koszykowa 19A / 8

40-781 KATOWICE

udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie wykonywania angiografii DSA i embolizacji tętniaków, naczyniaków i guzów wewnątrz czaszkowych

2.

Indywidualna Praktyka Lekarska Tomasz Pękala

ul. 18 sierpnia 7/7

40-850 Katowice

udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie wykonywania angiografii DSA i embolizacji tętniaków, naczyniaków i guzów wewnątrz czaszkowych

3.

Spjalistyczna Praktyka Lekarska Kamila Smulska

ul. Kijowska  51/53

40-754 Katowice

udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie wykonywania angiografii DSA i embolizacji tętniaków, naczyniaków i guzów wewnątrz czaszkowych