Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 114/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 31.08.2021r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 2 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

Lp.

Oferent

zakres

miejsce / zakres

1.

Dawid Biegun

PRIMUM NON NONCERE

 

ul. Kołodziejska 4

34-340 Jeleśnia

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji wzakresie ratownictwa medycznego – Ratownik medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

 

Szpitalny Oddział  Ratunkowy

2.

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA HUNTERS-MED Marcin Warmuz

 

ul. Graniczna Górna 16

34-120 Roczyny

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji wzakresie ratownictwa medycznego – Ratownik medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

 

Szpitalny Oddział  Ratunkowy