Zaproszenie do składania ofert – zmiana terminu

Dot. Dostawa i montaż dwóch sztuk mat grzewczych wraz z wyposażeniem dla Centralnego Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Zamawiający zmienia treść Załącznika Nr 2 do zaproszenia do składania ofert i jednocześnie przesuwa termin składania ofert i wyznacza nowy na dzień 17.09.2021r.