Organizacja odwiedzin

Organizacja odwiedzin w zależności od statusu szczepienia pacjenta i odwiedzających:

 1. Pacjent w pełni zaszczepiony lub ozdrowieniec – możliwe odwiedziny przez:
  1. Osoby zaszczepione z zachowaniem reżimu sanitarnego (zał. Nr 1)
  2. Ozdrowieńcy z zachowaniem reżimu sanitarnego (zał. Nr 1)
  3. Osoby niezaszczepione z negatywnym wynikiem testu z zachowaniem reżimu sanitarnego (zał. Nr 1)
  4. Osoby niezaszczepione przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego (zał. Nr 2)
 2. Pacjent nie zaszczepiony i nie jest ozdrowieńcem – możliwe odwiedziny przez:
  1. Z zachowaniem wzmożonego reżimu sanitarnego (zał.nr 2)
   1. Osoby zaszczepione
   2. Ozdrowieńcy
   3. Osoby niezaszczepione, które uzyskały negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2
  2. Pozostałe osoby tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. wizyty pożegnalne lub w celu opieki nad pacjentem)

Podstawowe definicje:

 1. Osoba zaszczepiona przeciw COVID-19 to:
  1. Po upływie 14 dni po drugiej dawce szczepionki dwudawkowej
  2. Po upływie 14 dni po dawce szczepionki jednodawkowej
 2. Ozdrowieniec to osoba:
  1. Od 11 do 180 dni od otrzymania pozytywnego wyniku PCR lub testu antygenowego
  2. Posiada Unijny Certyfikat Covid
 3. Osoba posiadająca negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 to:
  1. Osoba, która wykonała test PCR lub test antygenowy nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem odwiedzin
  2. Konieczny dokument potwierdzający wykonany test

Opracowano na podstawie: Rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących organizacji odwiedzin pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych w okresie epidemii COVID-19 w związku z postępem realizacji narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 z dnia 6 września 2021

Dr Bożena Szkolny
Przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych
 
 
Krzysztof Pliszek
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
Załączniki:
Dostęp do URL (Załącznik nr 1 Podstawowe zasady reżimu sanitarnego.pdf)Załącznik nr 1 Podstawowe zasady reżimu sanitarnego.pdf400 kB2021-09-16 13:082021-09-16 13:08
Dostęp do URL (Załącznik nr 2 Zasady wzmożonego reżimu sanitarnego.pdf)Załącznik nr 2 Zasady wzmożonego reżimu sanitarnego.pdf396 kB2021-09-16 13:082021-09-16 13:08