Praca – pracownik do Sekcji Płac

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Al. Armii Krajowej 101

poszukuje pracownika do Sekcji Płac

Wymagania:

  • wykształcenie min. średnie kierunkowe, preferowane wyższe ekonomiczne;
  • doświadczenie w pracy w dziale płac
  • praktyczna znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowym od osób fizycznych;
  • dobrą znajomość pakietu MS Office (Excel) oraz programu Płatnik.

Warunki zatrudnienia:

  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@hospital.com.pl) lub składać osobiście w Kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, III piętro pok. 302

z dopiskiem:Rekrutacja – pracownik do Sekcji Płac”

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.