Zaproszenie do składania ofert dostawa wody mineralnej

Zaproszenie do składania ofert
dostawa wody mineralnej z dzierżawą dystrybutorów oraz wykonywaniem przeglądów sanitarno-technicznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej

Załączniki:
Dostęp do URL (1.DOSTAWA WODY_zaproszenie do składania ofert.pdf)1.DOSTAWA WODY_zaproszenie do składania ofert.pdf785 kB2021-09-24 17:052021-09-24 17:05
Dostęp do URL (2.DOSTAWA WODY_szczegółowy opis przedmiotu.pdf)2.DOSTAWA WODY_szczegółowy opis przedmiotu.pdf295 kB2021-09-24 17:052021-09-24 17:05
Dostęp do URL (3.DOSTAWA WODY_formularz ofertowy.pdf)3.DOSTAWA WODY_formularz ofertowy.pdf209 kB2021-09-24 17:052021-09-24 17:05
Dostęp do URL (4.DOSTAWA WODY_FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do Zaproszenia.doc)4.DOSTAWA WODY_FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do Zaproszenia.doc33 kB2021-09-24 17:052021-09-24 17:05
Dostęp do URL (5.DOSTAWA WODY_formularz cenowy.pdf)5.DOSTAWA WODY_formularz cenowy.pdf264 kB2021-09-24 17:052021-09-24 17:05
Dostęp do URL (6.DOSTAWA WODY_FORMULARZ CENOWY Załącznik nr1 do formularza ofertowego.xls)6.DOSTAWA WODY_FORMULARZ CENOWY Załącznik nr1 do formularza ofertowego.xls26 kB2021-09-24 17:052021-09-24 17:05
Dostęp do URL (7.DOSTAWA WODY_wzór Umowy.pdf)7.DOSTAWA WODY_wzór Umowy.pdf1781 kB2021-09-24 17:052021-09-24 17:05
Dostęp do URL (8.DOSTAWA WODY_załącznik nr 2 do wzoru umowy.pdf)8.DOSTAWA WODY_załącznik nr 2 do wzoru umowy.pdf786 kB2021-09-24 17:052021-09-24 17:05
Dostęp do URL (9.DOSTAWA WODY_załącznik nr 3 do wzoru umowy.pdf)9.DOSTAWA WODY_załącznik nr 3 do wzoru umowy.pdf393 kB2021-09-24 17:052021-09-24 17:05