Zaproszenie do składania ofert

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, zaprasza do składania ofert na

„Świadczenie usług wewnątrzszpitalnego transportu zwłok pacjentów zmarłych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej”.

Ofertę zawierającą wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty należy składać w terminie do dnia 6 października 2021r. do godz. 14:00.

 

Załączniki:
Dostęp do URL (Zaproszenie do składania ofert.pdf)Zaproszenie do składania ofert.pdf323 kB2021-09-28 10:172021-09-28 10:17
Dostęp do URL (Załącznik Nr 1 do zaproszenia - Opis przedmiotu zamówienia.pdf)Załącznik Nr 1 do zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia.pdf459 kB2021-09-28 10:172021-09-28 10:17
Dostęp do URL (Załącznik Nr 2 do zaproszenia - formularz ofertowy.docx)Załącznik Nr 2 do zaproszenia – formularz ofertowy.docx25 kB2021-09-28 10:172021-09-28 10:17
Dostęp do URL (Załącznik Nr 2 do zaproszenia - formularz ofertowy.pdf)Załącznik Nr 2 do zaproszenia – formularz ofertowy.pdf70 kB2021-09-28 10:192021-09-28 10:19
Dostęp do URL (Projekt umowy.pdf)Projekt umowy.pdf65 kB2021-09-28 10:192021-09-28 10:19
Dostęp do URL (Załącznik Nr 2 do projektu umowy - zasady bhp, ppoż i środ….pdf)Załącznik Nr 2 do projektu umowy – zasady bhp, ppoż i środ….pdf61 kB2021-09-28 10:192021-09-28 10:19
Dostęp do URL (Załącznik Nr 3 do projektu umowy - klauzula informacyjna R….pdf)Załącznik Nr 3 do projektu umowy – klauzula informacyjna R….pdf65 kB2021-09-28 10:192021-09-28 10:19