Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej,
zawiadamia, iż po analizie otrzymanych ofert na przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej za rok 2021 i 2022
na warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert dokonano
wyboru oferty najkorzystniejszej.
Załączniki:
Dostęp do URL (Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf1292 kB2021-09-28 08:452021-09-28 08:45