fotografia

Zawiadomienie o wyborze oferty

Szpital Wojewódzki w Bielsku – Białej Al. Armii Krajowej 101, zawiadamia wszystkich wykonawców, iż w postępowaniu na:

Świadczenie usługi kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, w zakresie działalności Szpitala,

w tym wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami lub innymi organami orzekającymi.

dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej:

GW Legal Grabiec & Wójcik Spółka Partnerska Radców Prawnych,

ul. Sienkiewicza 35/2, 40-031 Katowice

 Wartość oferty: 88.560,00 zł brutto

Załączniki:
Dostęp do URL (Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf1563 kB2021-10-20 11:532021-10-20 11:53