fotografia

Odwiedziny pacjentów – październik

W obecnym okresie obserwujemy znaczny wzrost zakażeń Covid-19. W związku z powyższym modyfikujemy zasady odwiedzin pacjentów w szpitalu.

1.       Podstawowym rodzajem kontaktu pacjenta z rodziną jest forma telefoniczna

2.       Osobiste odwiedziny są możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach i dotyczą:

a.       Pacjentów w stanie terminalnym

b.      Pacjentów w stanie zagrożenia życia

c.       Pacjentów z prognozowanym niepewnym rokowaniem np. przed operacjami

d.      Pacjentów ze złym stanem psycho-fizycznym wskazującym na pilny kontakt z rodziną – do decyzji Ordynatora/Kierownika oddziału

3.       Osoba, która może odwiedzić chorego powinna spełniać jedno z poniższych warunków:

a.       Osoba zaszczepiona przeciw COVID-19

                                                               i.      Po upływie 14 dni po drugiej dawce szczepionki dwudawkowej

                                                             ii.      Po upływie 14 dni po dawce szczepionki jednodawkowej

b.      Ozdrowieniec

                                                               i.      Od 11 do 180 dni od otrzymania pozytywnego wyniku PCR lub testu antygenowego

                                                             ii.      Posiada Unijny Certyfikat Covid

c.       Osoba posiadająca negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2

                                                               i.      Osoba, która wykonała test PCR lub test antygenowy nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem odwiedzin

                                                             ii.      Konieczny dokument potwierdzający wykonany test

Obowiązują podstawowe zasady reżimu

1.       Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo tylko 1 osoba

2.       Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (np. katar, kaszel, gorączka, ból gardła)

3.       Obowiązki osoby odwiedzającej

a.       Dezynfekcja rąk

b.      Stosowanie maseczki zasłaniającej  usta i nos

c.       Unikanie dotykania rękoma twarzy

d.      Unikanie bliskiego kontaktu z pacjentem

e.      Ograniczenie do minimum artykułów dostarczanych choremu

4.       Ograniczenie czasu odwiedzin do 15 minut

5.       Osoba odwiedzająca bezpośrednio po zakończeniu wizyty powinna opuścić szpital

6.       Organizacja w oddziale:

a.       Ustalenie odpowiedniego miejsca do odwiedzin, aby osoba odwiedzająca miała kontakt tylko z odwiedzanym pacjentem

7.       Obowiązki personelu

a.       Rejestracja osoby odwiedzającej (np. lista dla danego chorego)

b.      Zapobieganie gromadzeniu się osób odwiedzających

c.       Wietrzenie pomieszczenia przed i po wizycie

d.      Nadzór nad odwiedzinami

Dr Bożena Szkolny

Przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych

 

Krzysztof Pliszek

  Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

     Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej