Komunikat dot. szczepień przeciwko COVID-19

Komunikat dot. szczepień przeciwko COVID-19

  1. Szczepienia wykonywane są w każdy czwartek w godzinach od 7:30 oraz od 14:30. Godziny zakończenia zależą od ilości chętnych, dlatego zalecamy wcześniejsze zapisy.
  2. Punkt szczepień znajduje się na poziomie -1 obok sklepu z zaopatrzeniem ortopedycznym. Wejście z zewnątrz drogą wzdłuż szpitala od strony ul. Boboli, a dla osób poruszających się na wózku przez wejście główne Szpitala.
  3. Każdy pacjent winien mieć poprawnie założoną maseczkę.
  4. Przy wejściu na teren Szpitala obowiązuje dezynfekcja rąk i pomiar temperatury ciała.
  5. Każdy pacjent musi wypełnić ankietę kwalifikacyjną (dostępna przy wejściu).
  6. Wprzypadku braku możliwości zgłoszenia się na szczepienie należy niezwłocznie o tym fakcie poinformować Szpital (tel. 33 810 20 02 lub 33 810 21 44).