fotografia

Praca – ratownik medyczny

SZPITAL WOJEWÓDZKI W BIELSKU-BIAŁEJ
AL. ARMII KRAJOWEJ 101, 43-316 BIELSKO-BIAŁA
zatrudni
osobę na stanowisko:

Ratownika medycznego

Wymagania:

  • studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności)
  • spełnienie wymagań zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym – art. 10 pkt. 1-3 (Dz. U. 2021 poz. 2053)

Wymagane dokumenty:

  • życiorys (CV)
  • list motywacyjny
  • dokument poświadczający wykształcenie
  • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
Proponujemy pracę w ramach umowy o pracę
lub umowy cywilnoprawnej
Zainteresowanych prosimy o kontakt
tel. 033-8102002

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@hospital.com.pl) lub składać osobiście w Kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, III piętro pok. 302

z dopiskiem:Rekrutacja – Ratownik medyczny”

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.