fotografia

Praca – Specjalista ds. technicznych

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Al. Armii Krajowej 101  

poszukuje kandydata na stanowisko

Specjalista ds. technicznych
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  • wykształcenie wyższe techniczne – wymagany tytuł inżyniera
  • znajomość obsługi komputera – pakiet office
  • mile widziane doświadczenie w pracy w służbach utrzymania ruchu.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  • nadzór nad infrastrukturą techniczną Szpitala
  • dozór nad wykonywanymi  naprawami i przeglądami urządzeń  i instalacji
  • infrastruktury technicznej Szpitala
  • diagnozowanie uszkodzenia urządzeń i instalacji technicznych
  • udział w przygotowaniu dokumentacji przetargowej w zakresie spraw  Działu Technicznego
  • prowadzenie dokumentacji technicznej w zakresie podległych spraw.

Warunki zatrudnienia na stanowisku: Zatrudnienie w ramach umowy o pracę

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową
(na adres: sekretariat@hospital.com.pl) lub składać osobiście
w Kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, III piętro pok. 302 z dopiskiem:
Rekrutacja – Specjalista ds. budowlanych”

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej
na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych
dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.