fotografia

Zaproszenie do składania ofert – zmiana terminu i nowe brzmienie załączników

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji lądowiska

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, zaprasza do składania ofert na „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej modernizacji istniejącego lądowiska dla śmigłowców przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej wraz z aktualizacją Dokumentacji Operacyjnej Lądowiska.