UWAGA – Zakaz odwiedzin w szpitalu

W związku ze znacznym wzrostem zakażeń COVID-19 wprowadzam z dniem 01.12.2021 całkowity zakaz odwiedzin pacjentów w Szpitalu.
Osobiste odwiedziny są możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. pacjenci w stanie terminalnym) i za zgodą Ordynatora/Kierownika Oddziału lub Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
W związku z całkowitym zakazem odwiedzin pacjentów istnieje możliwość dostarczenia środków niezbędnych na ich potrzeby przez przekazanie ich personelowi przy drzwiach wejściowych na Oddziały codziennie w godzinach 15:00 – 18:00
Dostarczone środki muszą być opisane w następujący sposób:

  • opis zawartości paczki dla pacjenta,
  • imię i nazwisko pacjenta,
  • data urodzenia pacjenta, dla którego środki są przeznaczone.