Zakup automatycznej barwiarki dla Zakładu Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Zakup automatycznej barwiarki dla Zakładu Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Zakupione urządzenie wykorzystywane będzie do rutynowych barwień preparatów lub próbek histopatologicznych i cytologicznych z materiału pooperacyjnego pobranego od pacjentów Szpitala Wojewódzkiego.

Urządzenie zapewnia powtarzalne, spójne, wysokiej jakości barwienie oraz znacznie zwiększa wydajność pracy czego rezultatem jest wybarwiony oraz prawidłowo zamknięty preparat histologiczny. Nowe urządzenie posiadać będzie również zamknięty system barwienia, eliminujący możliwość wydzielania szkodliwych dla personelu oparów.

Automatyczna barwiarka zakupiona została w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, w wyniku którego podpisana została umowa dostawy.

Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 139 320,00 zł i została sfinansowana z:

– dotacja ze środków województwa Śląskiego:                             138 000,00 zł

– środki własne Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej:            1 320,00 zł

Zakupiona barwiarka wykorzystywana będzie w Zakładzie Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej i w sposób znaczący wpłynie ma poprawę jakości świadczonych bada.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego.