fotografia

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej informuje, że Komisja Konkursowa Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej, ze względu na brak ofert, dokonała unieważnienia postępowania konkursowego ogłoszonego Zarządzeniem Nr 163/2021  Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej z dnia 08 grudnia 2021 roku.

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej 
Sabina Bigos – Jaworowska