Zminimalizowanie niekorzystnych czynników zdrowotnych na stanowiskach pracy w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej realizuje projekt pt. „Zminimalizowanie niekorzystnych czynników zdrowotnych na stanowiskach pracy w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 07.10.2020 r. Dyrektor Szpitala Sabina Bigos – Jaworowska podpisała umowę o dofinansowanie projektu.

Nr umowy: UDA-RPSL.08.03.02-24-04GF/19-00.

 • Całkowita wartość projektu wynosi: 336 892,50 PLN
 • Dofinansowanie ze środków UE wynosi: 286 358,62 PLN, 
 • Dotacja celowa z budżetu krajowego wynosi : 10 106,78 PLN.

W ramach projektu przewidziano modernizację i poprawę ergonomiczności stanowisk pracy, na których stwierdzono występowanie czynników ryzyka zdrowotnego oraz przeprowadzenie szkoleń dla Personelu. Wsparciem zostanie objętych 156 osób, zatrudnionych na umowę o pracę, w tym 124 kobiety.  

Celem głównym jest zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej poprzez realizację działań szkoleniowych oraz ponadstandardową modernizację stanowisk pracy 156 lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych/ kierowców/ sanitariuszy/ opiekunów medycznych, diagnostów.

   W ramach projektu zakupiony zostanie następujący sprzęt ergonomiczny:

 • Schodołaz – 2 szt.
 • Fotel transportowy – 9 szt.
 • Stolik typu MAYO – 6 szt.
 • Taboret obrotowy – 20 szt.
 • Waga krzesełkowa 3 szt.
 • Podnośnik kąpielowo – transportowy – 2 szt.
 • Przenośnik taśmowo – rolkowy – 8 szt.
 • Dysk obrotowy – 2 szt.
 • Mata ślizgowa – 3 szt.
 • Deska ślizgowa z matą – 3 szt.
 • Podnośnik jezdny z wagą – 1 szt.
 • Łózka bariatryczne z wagą – 2 szt.
 • Łózko z wagą – 1 szt.

Dodatkowo, w ramach projektu przeprowadzony zostanie cykl szkoleń dotyczący ergonomii w pracy. Zakres szkoleń będzie zawierać:

 • Ergonomia przy wykonywaniu pracy podczas przenoszenia i transportu pacjentów,
 • Ergonomiczne techniki opieki nad pacjentem,
 • Zagrożenie dla układu kostno – stawowo – mięśniowego w miejscu pracy, prawidłowa postawa podczas pracy,
 • Ćwiczenia i styl życia, który przełoży się na kondycję zdrowotną i fizyczna.

Projekt realizowany będzie do 30.06.2021 r.