śląskie


Zakup automatycznej barwiarki  dla Zakładu Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Zakupione urządzenie wykorzystywane będzie do rutynowych barwień preparatów lub próbek histopatologicznych i cytologicznych z materiału pooperacyjnego pobranego od pacjentów Szpitala Wojewódzkiego.
Urządzenie zapewnia powtarzalne, spójne, wysokiej jakości barwienie oraz znacznie zwiększa wydajność pracy czego rezultatem jest wybarwiony oraz prawidłowo zamknięty preparat histologiczny. Nowe urządzenie posiadać będzie również zamknięty system barwienia, eliminujący możliwość wydzielania szkodliwych dla personelu oparów.
Automatyczna barwiarka zakupiona została w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, w wyniku którego podpisana została umowa dostawy.

 
Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 139 320,00 zł i została sfinansowana z:
 
  • – dotacja ze środków województwa Śląskiego:            138 000,00 zł
  • – środki własne Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej:        1 320,00 zł
 

Zakupiona barwiarka wykorzystywana będzie w Zakładzie Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej i w sposób znaczący wpłynie ma poprawę jakości świadczonych bada.
Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
 

Przebudowa i dostosowanie oddziałów: neurologicznego z pododdziałem udarowym i chirurgii ogólnej i naczyniowej do aktualnych potrzeb poprzez zmianę lokalizacji oddziałów w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej – kwota udzielonego dofinansowania 2 206 000,00

W ramach udzielonego zamówienia dokonano:

– ETAP I: przebudowa pomieszczeń aktualnie zajmowanych przez Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej znajdujących się w budynku A, III piętro, część B,
– ETAP II: przebudowa pomieszczeń aktualnie zajmowanych przez Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym znajdujących się w budynku D, I piętro.

Zakres wykonanych prac obejmował:

– malowanie ścian w pomieszczeniach lekarskich, pomieszczeniach sanitarnych oraz na ciągach komunikacyjnych,
– demontaż istniejącej zabudowy prysznicowej,
– skucie istniejących oraz ułożenie nowych płytek ceramicznych,
– ułożenie wykładzin PCV,
– wymiana podchwytów i narożników,
– wymiana i montaż stolarki drzwiowej,
– montaż instalacji nawiewno-wywiewnej,
– wyburzenie istniejących ścianek działowych,
– wykonanie nowych punktów oświetleniowych,
– wymiana istniejących grzejników,
– wykonanie instalacji elektrycznej,
– dostawa i montaż zestawów meblowych,
– wykonanie systemu zasilania gwarantowanego i urządzeń zasilania i kontroli sieci IT,

Dodatkowo, w ramach przeprowadzonej przebudowy zakupiono 5-stanowiskowy kaseton elektryczno-gazowego z wyposażeniem.

Przeprowadzone prace budowlane w znaczący sposób poprawią jakość i dostępności udzielanych świadczeń medycznych przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej.

fotografia
fotografia

Przebudowę i dostosowanie oddziałów: neurologicznego z pododdziałem udarowym i chirurgii ogólnej i naczyniowej dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – kwota udzielonego dofinansowania 471 000,00 zł

W ramach zrealizowanego zadania inwestycyjnego dokonano zakupu następującego sprzętu:

Aparat do znieczulania dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii– kwota dofinansowania 309 000,00 zł. Zakupiony sprzęt zastąpił bardzo mocno wyeksploatowane urządzenie użytkowane przez Szpital Wojewódzki od 2001 r. Aparat pozwoli nie tylko na uniknięcie częstych awarii i dezorganizacji pracy w zakresie zabiegów chirurgicznych, ale przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo pacjentów.

Ssaki medyczne – kwota dofinansowania 40 000,00 zł. W związku z otwarciem oddziału dla pacjentów z COVID-19 zaistniała konieczność doposażenia oddziałów szpitalnych w 6 szt. ssaków medycznych jezdnych, które posłużą do wykonywania podstawowych czynności higienicznych przy pacjencie.

Zamgławicz nadtlenkiem wodory – kwota dofinansowania 18 000,00 zł, wykorzystywany będzie do dezynfekcji pomieszczeń, w których przebywali pacjenci zakażeni wirusem COVID-19. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną ilość zamgławiaczy w Szpitalu Wojewódzkim była niewystarczająca, dlatego konieczny był zakup dodatkowego urządzenia. Zakupiony system dezynfekcji pomieszczeń to najnowocześniejszy system dekontaminacji poprzez zamgławianie. Urządzenie obraca się dookoła własnej osi, dzięki czemu cała powierzchnia jest równomiernie zamgławiona, co gwarantuje skuteczność dezynfekcji na poziomie 99,999%.

Myjka-dezynfektor 5 szt. – kwota dofinansowania 104 000,00 zł zakupiona została dla oddziałów szpitalnych i wykorzystywana będzie do mycia, dezynfekcji i suszenia różnego typu basenów, kaczek, pojemników na mocz, misek do mycia chorych i innych szpitalnych naczyń sanitarnych.

fotografia
fotografia
fotografia
fotografia

Zakup aparatury i sprzętu medycznego dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Zakup zestawu endoskopowego do zabiegów operacyjnych laryngologicznych wraz z mikroskopem operacyjnym laryngologicznym – kwota udzielonej dotacji 369 000,00 zł

Zakupiony sprzęt jest zaawansowany technologicznie w stosunku do obecnie używanego. Przełoży się to na podniesienie jakości i skuteczności leczenia. Zakupiony zestaw endoskopowi z mikroskopem laryngologicznym posiada innowacyjne rozwiązania, co pozwoli na bezpieczniejsze przeprowadzanie zabiegów operacyjnych laryngologicznych. Zakupiony sprzęt wykorzystywany będzie przy 80-90% zabiegów operacyjnych laryngologicznych. Przy jego użyciu wykonywane będą wszystkie operacje nosa, zatok, krtani i uszu.

Zestaw endoskopowy wraz z mikroskopem operacyjnym laryngologicznym dla Centralnego Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej znacząco wpłynie na poprawę jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w Szpitalu.

fotografia

Zakup zestawu endoskopowego do zabiegów operacyjnych laryngologicznych wraz z mikroskopem operacyjnym laryngologicznym dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Agregat wody lodowej – kwota udzielonej dotacji 243 000,00 zł

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1843) zakupiono agregat wody lodowej. Urządzenie przyczyni się do poniesienia poziomu bezpieczeństwa udzielanych świadczeń przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej. W części zabiegowej oraz diagnostycznej każdej placówki zdrowotnej wymagane jest zastosowanie klimatyzacji. Zapewnienie odpowiednich warunków temperaturowych jest niezbędne dla prawidłowego działania aparatury medycznej oraz dla komfortu personelu wykonującego zabiegi medyczne.

fotografia
fotografia

Zakup agregatu wody lodowej dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego udzielane jest podmiotom leczniczym na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie robót budowlanych i zakupu aparatury medycznej, sprzętu medycznego i technicznego.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, otrzymał w roku 2020 r. dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego na realizację następujących:


Zakup foteli dializacyjnych dla Stacji Dializ

 

Zakupione, nowoczesne fotele dializacyjne w ilości 8 szt. zostały zaprojektowane tak, aby zwiększyć komfort pracy personelu medycznego oraz wygodę pacjentów. Fotel poruszany jest przy pomocy niezależnych silników uruchamianych przy pomocy pilota. Przy pomocy jednego przycisku fotel można ustawić w pozycji Terndelenburga.

fotografia

Zakup foteli dializacyjnych dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Zakup Videogastroskopu i Videolaryngoskopu dla Pracowni Endoskopowej

Zakupione urządzenia posiadają konstrukcję o znaczenie mniejszej średnicy i znakomitej wyrazistości obrazu, co pozwala na prowadzenie obserwacji w wysokiej rozdzielczości. Urządzenia umożliwiają prowadzenie obserwacji z dwukrotnie większej odległości zapewniając wyższy kontrast pomiędzy naczyniami krwionośnymi a śluzówką. Udoskonalone obrazowanie daje szerokie zastosowanie w standardowej opiece w zakresie endoskopii przewodu pokarmowego. Zakupione endoskopy posiadają innowacyjne rozwiązania, które pozwalają na bezpieczniejsze prowadzenie zabiegów.

Kwota udzielonego dofinansowania wyniosła 103 270,00 zł dla videogastroskop i 125 300,00 dla videokolonoskopu.

fotografia
fotografia

Zakup videogastroskopu i videolaryngoskopu

dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

 

Zakup mikroskopu operacyjny neurochirurgiczny dla potrzeb Centralnego Bloku Operacyjnego – kwota udzielonego dofinansowania 1 040 000,00 zł

fotografia

Mikroskop neurochirurgiczny zastąpił wysłużony mikroskop, używany od początku funkcjonowania Oddziału Neurochirurgicznego, czyli przez blisko 20 lat. Zaletami zakupionego sprzętu jest znakomita jakość obrazu, zautomatyzowana obsługa, możliwość archiwizowania obrazów i filmowania przeprowadzanych operacji w wysokiej rozdzielczości. Walory te w połączeniu z możliwością oglądania obrazu na zintegrowanych monitorach czynią go ważnym narzędziem w pracy neurochirurga. Wysokiej klasy sprzęt jest nieocenioną pomocą w czasie operacji neuroonkologicznych, a także przy zabiegach naczyniowych.

 

Zakup mikroskopu operacyjnego dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.Zakup biometru optycznego do pomiaru mocy wszczepialnej soczewki wewnątrzgałkowej – kwota udzielonego dofinansowania: 99 000,00 zł

 

Biometr optyczny służy do pomiarów ludzkiego oka wymaganych do precyzyjnego obliczenia mocy soczewki wewnątrzgałkowej wszczepianej do oka. W porównaniu z klasycznym badaniem wykonywanym metodą USG, pomiar jest bardziej precyzyjny, bezkontaktowy i nie wymaga znieczulenia miejscowego.

Wykorzystanie laserowego biometru optycznego pozwoli wykonywać badanie nawet w daleko zaawansowanym stadium choroby, gdzie stosowane do tej pory urządzenia i metody diagnostyczne były mało precyzyjne.

Zakupiony sprzęt wykorzystywany będzie na oddziale okulistycznym Szpitala.

Zakup aparatu USG  z funkcją badań Dopplera – kwota udzielonego dofinansowania 147 000,00 zł

Aparat wykorzystywany jest przez Poradnię Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej. Sprzęt posłuży do wykonywania badań głównie u pacjentów ze zmianami miażdżycowymi i chorobami zatorowymi oraz przy podejrzeniu tętniaków.

Zakup biometru optycznego

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Zakup 4 szt. łóżek do intensywnej terapii – kwota udzielonego dofinansowania: 196 100,00 zł

Łóżka wykorzystywane będą na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii do zapewnienia jak najlepszych warunków pacjentom w stanach ciężkich. Zakupiony sprzęt w znacznym stopniu ułatwi prowadzenie czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, zabiegów diagnostycznych, leczniczych i usprawniających w stosunku do pacjentów leżących, poddanych intensywnej terapii.

Zakup aparatury do diagnostyki wirusa SARS-CoV-2 przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej – kwota udzielonego dofinansowania 692 000,00 zł

Zakupione urządzenie GeneXpert 16 to jedno z najnowocześniejszych instrumentów do szybkiej diagnostyki wirusa COVID-19, które wykorzystywane jest w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej. Doposażenie pracowni w nowoczesny analizator pozwoli na wykonywanie jednocześnie 16 badań pod katem zakażenia wirusem w ciągu 45 minut, co przekłada się na oznaczenie około 300 testów w ciągu 12 godzin.

Zakupione urządzenie znacznie skróci czas od momentu pobrania materiału genetycznego do uzyskania wyniku, co pozwoli na szybsze przyjmowanie pacjentów. GeneXpert 16 jest urządzeniem bezpiecznym w obsłudze, ponieważ pracownik laboratorium ma minimalny kontakt z zakaźną próbką. Wszystko odbywa się w komorze laminarnej, co zwiększa komfort pracy diagnosty laboratoryjnego.

Aparat wyprodukowany został w USA i zamontowany został w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w sierpniu.

fotografia

Zakup aparatury do diagnostyki wirusa SARS-CoV-2

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Zakup aparatu OCT dla Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej – kwota udzielonej dotacji 221 443,00 zł

Aparat OCT to nowoczesne i zaawansowane technologicznie urządzenie do właściwej diagnostyki chorób narządu wzroku w celu wdrożenia odpowiedniego leczenia. Jest to obecnie jedna z najlepszych metod przeprowadzania kompleksowej diagnostyki  w sposób nieinwazyjny i bezbolesny. Badanie OCT wykonywane jest u pacjentów z podejrzeniem występowania chorób siatkówki, nerwu wzrokowego oraz rogówki.

Aparat OCT został zakupiony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, w wyniku którego dnia 18 października 2021 r. podpisana została umowa dostawy. Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 296 449,99 zł, i została ona sfinansowana z:

– dotacja ze środków budżetu Województwa Śląskiego:     221 433,00 zł

– środki własne Szpitala Wojewódzkiego:                            75 016,99 zł

Zakupiony aparat OCT dla Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej znacząco wpłynie na poprawę jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Szpital.