Szpital Wojewódzki w Bielsku – Białej zrealizował projekt pt.: „Zdrowy Śląsk! Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej poprzez doposażenie i wymianę sprzętu medycznego”

Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 –  Oś Priorytetowa X. „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna” Działanie 10.1. „Infrastruktura ochrony zdrowia”

Całkowita wartość projektu wyniosła:  16 036 906,46 zł w tym:

·         dofinansowanie ze środków UE wynosi 13 631 370,48

·         dotacje z budżetu Województwa Śląskiego 2 321 344,00 zł

·         wkład własny 84 191,98 zł.

W ramach projektu zakupiony został nowoczesny sprzęt i aparatura medyczna w celu podniesienia jakości i dostępności świadczeń medycznych w placówce.

Sprzęt i aparatura medyczna zakupiona w projekcie:

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWE

fotografia
fotografia
fotografia

ODDZIAŁ PATOLOGII NOWORODKA:

Inkubator otwarto – zamknięty – 8 szt.
Inkubator zamknięty – 2 szt.
Inkubator otwarty z lampą do fototerapii – 2 szt.
Respirator noworodkowy – 5 szt.
Mobilny nieinwazyjny system wspomagania oddechu z aparatem do nieinwazyjnego
wspomagania oddechu metodą wysokich przepływów w skład którego wchodzą 3 szt. aparat……ó

System nieinwazyjnego wspomagania oddechu wyposażony w automatyczne
sterowanie podaży tlenku – 2 szt.
Lampa do fototerapii ze światłem LED – 2 szt.
Pompy infuzyjne strzykawkowe – 50 szt.
Pompy infuzyjne objętościowe 10 szt.
Stacja dokująca na 4 i 6 pomp 12 szt.
Bezinwazyjny miernik bilirubiny – 2 szt.
Odciągacz pokarmu – 2 szt.
Lampa zabiegowa – 1 szt.
Podwójna kolumna dla intensywnej terapii noworodka z podziałem na suchą i mokrą z wyposażeniem – 12 szt.
Zestaw 16 szt. kardiomonitorów intensywnej terapii wraz z centralą monitorującą oraz stacjami monitorującymi zintegrowany z HIS-em Szpitala

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZY

Aparat KTG 6 szt. wraz z centralą – 1 kpl.
Aparat USG wysokiej klasy – 2 szt.
Aparat EKg – 1 szt.
Kardiomonitor 3 szt.
Diatermia – 1 szt.
Zestaw do laparoskopii i histeroskopii (do zabiegów ginekologicznych – 1 kpl.)
Łóżko porodowe – 5 szt.
Wanna do porodów i immersji wodnej – 1 szt.
Pompa infuzyjna – 10 szt.
Ssak – 2 szt.
Kolposkop – 1 szt.
Fotel zabiegowy – ginekologiczny – 2 szt.

ODDZIAŁ NOWORODKOWY:

Pulsoksymer  – 1 szt.
Inkubator otwarty z modułem resuscytacyjnym – 1 szt.
Inkubator otwarty jako stanowisko w Sali obserwacyjnej – 2 szt.
Lampa do fototerapii – 2 szt.
Kardiomonitor dla noworodków– 1 szt.
Miernik bilirubiny – 1 szt.
Aparat do gazometrii – 1 szt.

 

ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY:

System wysiłkowy z bieżnią – 1 kpl
Aparat EKG – 1 szt.
Kardiomonitor niższej klasy – 2 szt.
Defibrylator – 2 szt.
Ssaki – 1 szt.
Zestaw 6 szt. kardiomonitorów dla odcinka intensywnego nadzoru kardiologicznego wraz z centralą monitorującą– 1 kpl.
Aparat USG z Dopplerem i głowicą przezprzełykową

ODDZIAŁ ORTOPEDYCZNO-URAZOWY:

Aparat RTG przewoźny śródoperacyjny z ramieniem C użytkowany na Centralnym Bloku Operacyjnym – 2 szt.
Łózko elektryczne – ortopedyczne – 30 szt.
Wiertarka do zabiegów mikrochirurgii ręki i stopy – 1 szt.
Wózek anestezjologiczny – 2 szt.
Aparat do znieczulania użytkowany na Bloku Operacyjnym – 1 szt.

ODDZIAŁ UROLOGII I ONKOLOGII UROLOGICZNEJ:

Zestaw do diagnostyki i leczenia powierzchniowych nowotworów pęcherza moczowego – 1 szt.
Zestaw do biopsji fuzyjnej prostaty – 1 kpl.