Praca – stanowisko Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Al. Armii Krajowej 101

poszukuje pracownika na stanowisko

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

Opis stanowiska

·         Prowadzenie dokumentacji biurowej dotyczącej Działu Administracyjno-Gospodarczego, Sekcji Zaopatrzenia z Zespołem Magazynów oraz Sekcji Utrzymania Czystości.

·         Przygotowanie i nadzór nad realizacją umów najmu i dzierżaw majątku Szpitala oraz prowadzenie bieżących spraw wynikających z ich realizacji.

·         Organizowanie i nadzorowanie prawidłowej pracy pracowników: Działu Administracyjno-Gospodarczego, Sekcji Zaopatrzenia z Zespołem Magazynów oraz Sekcji Utrzymania Czystości.

·         Nadzór nad sprawami dotyczącymi kasacji oraz sprzedaży zbędnych środków trwałych 
i wyposażenia.

·         Nadzór nad sprawami gospodarczymi Szpitala.

Wymagania

·         Wykształcenie wyższe kierunkowe.

·         Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

·         Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

·         Umiejętności kierownicze.

·         Dokładność, skrupulatność i zaangażowanie w pracę.

·         Umiejętność pracy w zespole.

·         Samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy.

Oferujemy

·         Stabilne zatrudnienie

·         Umowę o pracę

·         Pełny etat

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@hospital.com.pl) lub składać osobiście w Kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, III piętro pok. 302 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Działu Administracyjno- Gospodarczego”  do dnia 05.01.2022r.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych
dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych,
o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.