Praca – Pielęgniarka/Pielęgniarz Poradnia oraz Punkt Pobrań

SZPITAL WOJEWÓDZKI W BIELSKU-BIAŁEJ
AL. ARMII KRAJOWEJ 101, 43-316 BIELSKO-BIAŁA
zatrudni
osobę na stanowisko:

– Pielęgniarka / Pielęgniarz – Poradnia Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej 

oraz 

– Pielęgniarka / Pielęgniarz – Punkt Pobrań

Wymagania:

·      wykształcenie wyższe lub średnie zawodowe na kierunku pielęgniarstwo

·      aktualne prawo wykonywania zawodu

Wymagane dokumenty:

·      życiorys (CV)

·      list motywacyjny

·      dokument poświadczający wykształcenie

·      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

Proponujemy pracę w ramach umowy o pracę

lub umowy cywilnoprawnej

Zainteresowanych prosimy o kontakt

tel. 33 8102002

lub 33 8102201/04

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@hospital.com.pl) lub składać osobiście w Kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, III piętro pok. 302
z dopiskiem: Rekrutacja – Pielęgniarka/pielęgniarz”

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych
dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.