Praca – pracownik Działu Zamówień Publicznych

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Al. Armii Krajowej 101

poszukuje pracownika do Działu Zamówień Publicznych

Opis stanowiska:

 • kompleksowe przygotowywanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych,
 • udział w pracach komisji przetargowej,
 • sporządzanie umów o udzielenie zamówienia publicznego,
 • archiwizowanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • współpraca z komórkami merytorycznymi.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe o odpowiednim kierunku
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie związanym z udzielaniem zamówień publicznych po  stronie zamawiającego ,
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office).

Dodatkowe wymagania wobec kandydata preferowane przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej:

 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • zdolności analityczne,
 • kultura osobista.

Oferta powinna zawierać:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów poświadczających dodatkowe umiejętności i kwalifikacje,

Oferujemy:

 • pracę na podstawie umowy o pracę na pełny etat.

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@hospital.com.pl) lub składać osobiście w Kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, III piętro pok. 302
z dopiskiem:Rekrutacja – pracownik Działu Zamówień Publicznych”

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych
dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO