Zaproszenie do składania ofert – Nadbudowa istniejącego szybu dźwigowego

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie robót budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych związanych z nadbudową istniejącego szybu dźwigowego wraz z wykonaniem otworu drzwiowego na II kondygnacji Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej ul. Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała, celem połączenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym w związku z COVID-19.
Oferty należy składać do 30 grudnia 2021 r. godz. 14.00

Załączniki