fotografia

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Bielsko- Biała, dnia 30.12.2021r.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 164/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej z dnia 15.12.2021r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 5 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

Oferent
 

zakres

miejsce

Gabinet Lekarski
Zyta Kazimierczak – Zagórska
 
ul. Kustronia 40
43 – 300 Bielsko – Biała

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej

INDYWIDUALNA  PRAKTYKA LEKARSKA LEK. Jerzy Michalik
 
ul. Lenartowicza 18/10
43-300 Bielsko Biała

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

INDYWIDUALNA  PRAKTYKA LEKARSKA w miejscu wezwania
Paweł Lorenc
 
ul. Aloesowa 4
34 – 324 Ostre

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

INDYWIDUALNA  PRAKTYKA LEKARSKA wyłącznie w miejscu wezwania Arkadiusz Konior
 
ul. Plastyków 43
43-305 Bielsko Biała

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

 
Jednocześnie informujemy, że n/w oferta została odrzucona na podstawie § 5 ust 4 pkt e,g Regulaminu Konkursu Ofert:
 

Oferent
 

zakres

miejsce

Gabinet Lekarski
Marek Drążkiewicz
 
ul. Rolna 18
43 – 310 Bielsko – Biała

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

 
 
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos – Jaworowska