fotografia

Praca Lekarz

SZPITAL WOJEWÓDZKI W BIELSKU-BIAŁEJ
AL. ARMII KRAJOWEJ 101, 43-316 BIELSKO-BIAŁA
zatrudni

lekarzy specjalistów lub lekarzy w trakcie specjalizacji

w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii i neurologii

Proponujemy pracę w ramach umowy o pracę

lub umowy cywilnoprawnej

Zainteresowanych prosimy o kontakt

tel. 33 8102002 lub 33 8102201/04

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@hospital.com.pl) lub składać osobiście w Kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, III piętro pok. 302
z dopiskiem: Rekrutacja –Lekarz /Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii”

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.