fotografia

Praca specjalista ds. majątku

 Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Al. Armii Krajowej 101

poszukuje pracownika do Działu Finansowo-Księgowego

na stanowisko: Specjalista ds. majątku

Wymagania:

  • wykształcenie  wyższe o odpowiednim kierunku
  • liczba lata pracy w zawodzie lub inne dodatkowe kwalifikacje: 3 lata

Wymagane dokumenty:

  • życiorys (CV)
  • list motywacyjny
  • dokument poświadczający wykształcenie
  • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Warunki zatrudnienia:

  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę

Zakres obowiązków:

Prowadzenie ewidencji środków trwałych.

– Sporządzanie dokumentów dotyczących środków trwałych.

– Obsługa księgowa prowadzonych projektów finansowanych z dotacji.

– Rozliczenie ilościowe przeprowadzanych inwentaryzacji  środków trwałych

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@hospital.com.pl) lub składać osobiście w Kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, III piętro pok. 302
z dopiskiem:Rekrutacja – pracownik do Działu Finansowo-Księgowego”

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.