fotografia

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 171/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 29.12.2021r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 4 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

Oferent

Zakres

Miejsce

Gabinet Lekarski

Marek Drążkiewicz

Ul. Rolna 18

43 – 310 Bielsko – Biała

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Góral Mariusz

Gabinet Chirurgii Naczyniowej

ul. Miodowa 2

43 – 300 Bielsko –  Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Krzysztof Pietrzak

Indywidualna Praktyka Lekarska

ul. Krasnoludków 8

43 – 300 Bielsko -Biała

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Tomasz Wawrzyniak

Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska

Osiedle Centrum 1/20

43 – 450 Ustroń

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego 

w Bielsku-Białej

Sabina Bigos – Jaworowska