Apteki

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/877/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej dostępność do świadczeń aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej w porze nocnej, w niedziele i święta oraz w inne dni wolne od pracy, zapewniają apteki całodobowe:

a) Apteka „Klimczok”, ul. Cyniarska 11

b) Apteka „Na Dworcu”, ul. Warszawska 2.

Załączniki