grafika strony

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 19/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 17.01.2022r., w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej   wraz  z powołaniem Komisji konkursowej do wyboru ofert, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 2 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

 W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

Lp.

Oferent

Zakres

1.

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Adam Muś

ul. Księdza Gerarda Waculika 12/I lok.4

41-943 Piekary Śląskie

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka/ pielęgniarz anestezjologiczna/y Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

2.

Krzysztof Polak

Wieprz ul. Żywiecka 666,

34-382 Bystra

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka/ pielęgniarz anestezjologiczna/y Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.