fotografia

Unieważnienie postępowania konkursowego

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej informuje, że Komisja Konkursowa Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej, ze względu na brak ofert, dokonała unieważnienia postępowania konkursowego ogłoszonego Zarządzeniem Nr 6/2022  Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej z dnia 12 stycznia 2022 roku.

Dyrektor Szpitala  Wojewódzkiego w Bielsku-Białej 
Sabina Bigos – Jaworowska

Bielsko-Biała, 21 stycznia 2022 roku