fotografia

Praca – pracownik do Działu Aparatury Medycznej

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

z siedzibą w Bielsku-Białej,  Al. Armii Krajowej 101

poszukuje pracownika do Działu Aparatury Medycznej

 

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera – pakiet office
 • Mile widziane doświadczenie

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Prowadzenie i kompletowanie korespondencji w zakresie działu aparatury medycznej.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej napraw i serwisu sprzętu i aparatury medycznej.
 • Przygotowywanie postępowań przetargowych (opisu przedmiotu zamówienia ocena merytoryczna ofert) na usługi serwisowe aparatury medycznej.
 • Nadzór nad realizacją umów, serwisowych.
 • Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia do przetargów na zakup sprzętu, aparatury medycznej.
 • Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykorzystania aparatury medycznej.
 • Kontakt z firmami zewnętrznymi serwisującymi sprzęt i aparaturę medyczną.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • dokument poświadczający wykształcenie
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@hospital.com.pl) lub składać osobiście w Kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, III piętro pok. 302
z dopiskiem:Rekrutacja – pracownik do Działu Aparatury Medycznej”

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.