fotografia

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 21/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 21 stycznia 2022 roku, w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert dotyczącego wykonywania badań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 1 złożoną na ww. konkurs ofertą.

W wyniku badania i oceny wybrano ofertę:

Badaj .to Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Moniuszki 81.

 

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej 
Sabina Bigos – Jaworowska