Zaproszenie do składania ofert

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: Dostawa tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

Załączniki