fotografia

Zawiadomienie o wyniku przetarg na sprzedaż Kolumny chirurgicznej KLINOPORT producent Kreuzer

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zawiadamia, że przetarg na sprzedaż Kolumny chirurgicznej KLINOPORT 905 s/n: 001214923, producent Kreuzer, z 2000r., zakończył się wynikiem negatywnym – nie wpłynęła żadna oferta.

Załączniki