Zawiadomienie o wyniku przetarg na sprzedaż mikroskopu operacyjnego neurochirurgicznego VARMIC f-my Möller Wedel

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zawiadamia, że przetarg na sprzedaż mikroskopu operacyjnego neurochirurgicznego VARMIC 900 s/n: 656109/178, producent Möller Wedel, z 2000r., zakończył się wynikiem negatywnym – nie wpłynęła żadna oferta.

Załączniki