Praca – pracownik pielęgniarka/położna

SZPITAL WOJEWÓDZKI W BIELSKU-BIAŁEJ
AL. ARMII KRAJOWEJ 101, 43-316 BIELSKO-BIAŁA

zatrudni osobę na stanowisko:

– Pielęgniarka
– Położna

Wymagania:
• wykształcenie wyższe lub średnie zawodowe na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo
• aktualne prawo wykonywania zawodu

Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV)
• list motywacyjny
• dokument poświadczający wykształcenie
• inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Proponujemy pracę w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
tel. 33 8102002
lub 33 8102201/04

 

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@hospital.com.pl) lub składać osobiście w Kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, III piętro pok. 302
z dopiskiem: „Rekrutacja – Pielęgniarka/położna”
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych
dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.