fotografia

Praca lekarz otolaryngolog

SZPITAL WOJEWÓDZKI W BIELSKU-BIAŁEJ
AL. ARMII KRAJOWEJ 101, 43-316 BIELSKO-BIAŁA
zatrudni

lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie specjalizacji lub lekarzy,

którzy chcą rozpocząć specjalizację w dziedzinie otolaryngologii

Proponujemy pracę w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej

Zainteresowanych prosimy o kontakt

tel. 33 810 2002 lub 33 810 2201/04

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@hospital.com.pl) lub składać osobiście w Kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, III piętro pok. 302
z dopiskiem: Rekrutacja –Lekarz /Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej”

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.