fotografia

Zawiadomienie o wyniku przetarg na sprzedaż Angiografu Axiom f-my SIEMENS

Bielsko-Biała, dnia 18.02.2022r.

INFORMACJA

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż:

Angiograf  typ AXIOM Artis U f-my Siemens, z 2007r.

postanowiła:

przetarg zakończyć wynikiem negatywnym

(nie wpłynęła ani jedna oferta)

Załączniki