INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT

Na podstawie paragrafu 5 ust. 6 pkt 1) Załącznika nr 3 do Zarządzenia Nr 34/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej z dnia 15 lutego 2022r., w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji konkursowej do wyboru ofert, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej informuje, że unieważnia postępowanie konkursowe.

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos – Jaworowska