Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 35/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 16.02.2022r., w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji konkursowej do wyboru ofert, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 3 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

 W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

Lp.

Oferent

Zakres

  1.  

Dominik Wójtowicz INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA

43-300 Bielsko Biała

ul. Wspólna 55A/3

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Ginekologiczno – Położniczej

  1.  

Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Stankiewicz

32-600 Oświęcim

ul. Jędrzeja Śniadeckiego 51/8

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Endokrynologicznej

  1.  

Gabinet Kardiologiczny dr n. med. Jerzy Skwarna

43-300 Bielsko Biała

ul. Grażyny 29/1

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej