Praca – pracownik do Kancelarii Szpitala

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Al. Armii Krajowej 101

poszukuje pracownika do Kancelarii Szpitala

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe o odpowiednim kierunku
 • znajomość obsługi sprzętu biurowego
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office
 • mile widziane doświadczenie w zakresie prowadzenia książki kancelaryjnej (także w wersji elektronicznej)

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przyjmowanie oraz rozdział wszystkich pism i innych przesyłek dostarczanych przez pocztę, doręczycieli i interesantów lub przesłanych drogą elektroniczną
 • prowadzenie ewidencji wpływów i przekazywanie ich poszczególnym komórkom lub pracownikom wg dekretacji Dyrekcji Szpitala
 • wysyłanie/ekspedycja pism i innych przesyłek przygotowanych i dostarczonych przez komórki organizacyjne Szpitala

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • dokument poświadczający wykształcenie
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • stałe godziny pracy

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@hospital.com.pl) lub składać osobiście w Kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, III piętro pok. 302
z dopiskiem:Rekrutacja – pracownik do Kancelarii Szpitala”

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.