Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 44/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 1 marca 2022r., w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji konkursowej do wyboru ofert, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu:

– W zakresie Pakietu 1,2 informuję, iż na podstawie paragrafu 5 ust. 6  pkt 4) Załącznika nr 3 unieważniono postępowanie konkursowe.

– W zakresie Pakietu 3 informuję, iż w wyniku badania i oceny wybrano ofertę:

 Wykręt Maciej ul. Kwiatowa 8  43-356 Kobiernice  

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos – Jaworowska