ikona Oddział Noworodkowy

Porody rodzinne

Uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju oraz odpowiadając na liczne prośby uczestnictwa w porodzie Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej podjął decyzję, że od dnia 10 marca 2022 r. zostaną przywrócone porody rodzinne.

Poniżej przedstawiamy zasady organizacyjne uczestnictwa w porodzie

  1. osoba towarzysząca musi mieć wykonany test antygenowy w kierunku zakażenia wirusem SARS CoV-2 przy przyjęciu;
  2. osoba towarzysząca nie może przejawiać cech infekcji;
  3. osoba towarzysząca może przebywać tylko w obrębie bloku porodowego. Nie przewiduje się możliwości wchodzenia osób towarzyszących na oddział położniczy;
  4. warunkiem dopuszczenia do porodu osoby towarzyszącej jest posiadanie fartucha, maseczki i czepka chirurgicznego (możliwość zakupu kompletu)

Ze względu na dynamikę rozwoju akcji porodowej u rodzącej, ostateczna decyzja dotycząca możliwości obecności osoby towarzyszącej przy porodzie jest podejmowana przez lekarza sprawującego nadzór na sali porodowej lub lekarza dyżurnego.

 

Krzysztof Pliszek

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej