Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 45/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 02.03.2022r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 17 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

 

W wyniku badania i oceny wybrano ofertę:

Lp.

Oferent

zakres

miejsce

1.         

PRACOWNIA HACCP I DOBRYCH PRAKTYK Wojciech  Świstun

ul. Roztoki 3/66

43-316 Bielsko-Biała

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie diagnosta laboratoryjny do wykonywania badań z zakresu autoimmunologii w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej

ZDL

2.         

OCHMAŃSKA-LAB ANNA OCHMAŃSKA

ul. Józefa Nojego 10/28

32-600 Oświęcim

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie diagnosta laboratoryjny w Pracowni Bakteriologicznej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

ZDL

3.         

Anna Turek

ul. Bytkowska 117/20

40-148 Katowice

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie diagnosta laboratoryjny w Pracowni Serologicznej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

ZDL

4.         

Anna Turek

ul. Bytkowska 117/20

40-148 Katowice

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie diagnosta laboratoryjny w Pracowni Analityki Ogólnej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

ZDL

5.         

Janina Ciecióra

ul. Gen. Mariusza Zaruskiego 2/39

43-300 Bielsko-Biała

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz 

Poradnia Chirurgii Ogólnej

6.         

Jolanta Kłaptocz

43-385 Jasienica 262

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz 

Poradnia Ortopedyczno-Urazowa

7.         

ELŻBIETA MAREK

ul. Stefanki 12

43-300 Bielsko-Biała

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz 

Poradnia Ortopedyczno-Urazowa

8.         

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska „EMPATIA” Zbigniew Gołąb

ul. Leśna 27J

43-430 Skoczów

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz 

Oddział Neurochirurgiczny

9.         

INDYWIDUALNA PRAKTYKA POŁOŻNICZA – GABRIELA STRACH

ul. Szpotawicka 90

43-436 Górki Wielkie

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji  w zakresie położna

Oddział Patologii Noworodka

10.      

INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA IZABELA WERESZKA-HAMERSKA

ul. Miodowa 6

43-330 Stara Wieś

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz 

Oddział Kardiologiczny

11.      

Indywidualna Praktyka Położnicza Anna Maciejewska

ul. Perłowa 10

43-300 Bielsko-Biała

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji  w zakresie położna

Oddział Patologii Noworodka

12.      

Usługi Pielęgniarskie Magdalena Rodak

ul. Klonowa 4

34-321 Łękawica

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz

Oddział Patologii Noworodka

13.      

Pietras Mirosława

ul. Al. Armii Krajowej 141/10a

43-300 Bielsko-Biała

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz 

Zakład Diagnostyki Obrazowej

14.      

DANUTA RUS

ul. Kazimierza Kopczyńskiego 24/1

43-382 Bielsko-Biała

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz 

Oddział Chirurgii Naczyniowej

15.      

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA Danuta Hulbój

ul. Al. Armii Krajowej 101

43-300 Bielsko-Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz epidemiologiczna/y ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwo epidemiologiczne- Dział Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Dział Kontroli Zakażeń Szpitalnych

16.      

Usługi Pielęgniarskie Jolanta Michałek-Strzałka ul. Bukowina 5

34-350 Węgierska Górka

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz 

Ambulatorium Ogólne Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

17.      

MARGO SUCHOŃSKA JOLANTA

Ul. Dworcowa 1

34-300 Żywiec

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz   anestezjologiczna/y   udział w znieczuleniach do zabiegów operacyjnych i praca w Odcinku Pooperacyjnym Centralnego Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

CBO

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos – Jaworowska