Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 48/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 09.03.2022r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku badania i oceny wybrano oferty:

 

  1. Janusz Kudłacz  Osiedle XX-Lecia Konstytucji RP 14/11, 34-100 Wadowice 
  2. Ciurla Bogusław – Ratownik medyczny, ul. Morawców 844

 

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos – Jaworowska