Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 49/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 14.03.2022r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej, uprzejmie zawiadamia, że wybrano oferty:

Lp.

Oferent

1.

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA NEUROCHIRURGICZNA GRZEGORZ GAC

ul. Gwarecka 24A/16

41-902 Bytom

2.

Mikołaj Podsiadło

ul. Filatelistów 15/3

43-309 Bielsko Biała

3.

STANISLAU HRYSHKO PRAKTYKA LEKARSKA

ul. Cechowa 24/76

43-300 Bielsko Biała

4.

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA – PAUL TOM BIBOUM

ul. Jana Szajtera 15/5

43-316 Bielsko Biała

5.

PRAKTYKA LEKARSKA – MONIKA PILARZ-MIROCHA

ul. Kazimierza Pułaskiego 9/11

43-300 Bielsko Biała

6.

Jędrzej Kubica QUBE – ELECTRONICS

Krzywaczka 924/11

32-442

7.

DZIĘCIOŁ ANDRZEJ SPECJALISTYCZNY GABINET LEKARSKI

ul. Strzechy 1

43-190 Mikołów

8.

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ROBERT FRĄC

ul. Rolna 20F/5

40-555 Katowice

9.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jolanta Firlej – Dobrzańska

ul. Joachima Lelewela 36/20

43-300 Bielsko Biała

10.

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA TOMASZ WĄDEK

ul. Świerkowa 16

43-609 Tarnowskiego Góry

11.

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Jaromir Szałajko

ul. Trzech Diamentów 67A

43-382 Bielsko Biała

12.

Praktyka Lekarska Agata Grabowska-Sopniewska

ul. Jaroszowicka 149

43-100 Tychy

13.

KAMIL GIBALEWICZ – INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA

Al. Armii Krajowej 101

43-316 Bielsko Biała

14.

Wojciech Gilowski Indywidualna Praktyka Lekarska w Miejscu Wezwania

ul. Boczna 6

43-353 Porąbka

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos – Jaworowska