Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 53/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 18.03.2022r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej, uprzejmie zawiadamia, że wybrano ofertę:

 CENTRUM MEDYCZNE MEDUR

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

43-300 Bielsko Biała Gen. Stefana Grota-Roweckiego 6/2

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos – Jaworowska